August 13, 2016 16:18 IST

Prabhu Deva, Vijay at TUTI Patriots Team Anthem Launch

1 of 5 Prabhu Deva,Vijay,TUTI Patriots Team Anthem Launch,TUTI Patriots,Prabhu Deva,Director Vijay,Dr. Kumaran,Anthony,Dinesh Karthik,Abhinav Mukund,Lakshmipathy Balaji
TUTI Patriots Team Anthem Launch event held at ITC Grand Chola in Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Director Vijay, Singer Arunraja Kamaraj, Dr. Kumaran, Anthony, Dinesh Karthik, Abhinav Mukund, Lakshmipathy Balaji and others graced the event.
2 of 5 Prabhu Deva,Vijay,TUTI Patriots Team Anthem Launch,TUTI Patriots,Prabhu Deva,Director Vijay,Dr. Kumaran,Anthony,Dinesh Karthik,Abhinav Mukund,Lakshmipathy Balaji
TUTI Patriots Team Anthem Launch event held at ITC Grand Chola in Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Director Vijay, Singer Arunraja Kamaraj, Dr. Kumaran, Anthony, Dinesh Karthik, Abhinav Mukund, Lakshmipathy Balaji and others graced the event.
3 of 5 Prabhu Deva,Vijay,TUTI Patriots Team Anthem Launch,TUTI Patriots,Prabhu Deva,Director Vijay,Dr. Kumaran,Anthony,Dinesh Karthik,Abhinav Mukund,Lakshmipathy Balaji
TUTI Patriots Team Anthem Launch event held at ITC Grand Chola in Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Director Vijay, Singer Arunraja Kamaraj, Dr. Kumaran, Anthony, Dinesh Karthik, Abhinav Mukund, Lakshmipathy Balaji and others graced the event.
4 of 5 Prabhu Deva,Vijay,TUTI Patriots Team Anthem Launch,TUTI Patriots,Prabhu Deva,Director Vijay,Dr. Kumaran,Anthony,Dinesh Karthik,Abhinav Mukund,Lakshmipathy Balaji
TUTI Patriots Team Anthem Launch event held at ITC Grand Chola in Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Director Vijay, Singer Arunraja Kamaraj, Dr. Kumaran, Anthony, Dinesh Karthik, Abhinav Mukund, Lakshmipathy Balaji and others graced the event.
5 of 5 Prabhu Deva,Vijay,TUTI Patriots Team Anthem Launch,TUTI Patriots,Prabhu Deva,Director Vijay,Dr. Kumaran,Anthony,Dinesh Karthik,Abhinav Mukund,Lakshmipathy Balaji
TUTI Patriots Team Anthem Launch event held at ITC Grand Chola in Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Director Vijay, Singer Arunraja Kamaraj, Dr. Kumaran, Anthony, Dinesh Karthik, Abhinav Mukund, Lakshmipathy Balaji and others graced the event.