November 8, 2016 16:04 IST

Prabhu Deva, Tamannaah, Vijay, Vishal, Jayam Ravi, Karthi at Devi Success Meet

1 of 5 Devi Success Meet,Devi movie Success Meet,Prabhu Deva,Tamannaah,Vishal,Jayam Ravi,Karthi,Director Vijay,Anthony,RJ Balaji,Manush Nandan,Ishari K. Ganesh,R Parthiban,Lissy,Sathish
Tamil movie Devi success meet held at Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Tamannaah, Vishal, Jayam Ravi, Karthi, Director Vijay, Anthony, RJ Balaji, Manush Nandan, Ishari K. Ganesh, R Parthiban, Lissy, Sathish, RV Udayakumar, KS Ravikumar, Meena, Bharath and Nassar graced the event.
2 of 5 Devi Success Meet,Devi movie Success Meet,Prabhu Deva,Tamannaah,Vishal,Jayam Ravi,Karthi,Director Vijay,Anthony,RJ Balaji,Manush Nandan,Ishari K. Ganesh,R Parthiban,Lissy,Sathish
Tamil movie Devi success meet held at Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Tamannaah, Vishal, Jayam Ravi, Karthi, Director Vijay, Anthony, RJ Balaji, Manush Nandan, Ishari K. Ganesh, R Parthiban, Lissy, Sathish, RV Udayakumar, KS Ravikumar, Meena, Bharath and Nassar graced the event.
3 of 5 Devi Success Meet,Devi movie Success Meet,Prabhu Deva,Tamannaah,Vishal,Jayam Ravi,Karthi,Director Vijay,Anthony,RJ Balaji,Manush Nandan,Ishari K. Ganesh,R Parthiban,Lissy,Sathish
Tamil movie Devi success meet held at Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Tamannaah, Vishal, Jayam Ravi, Karthi, Director Vijay, Anthony, RJ Balaji, Manush Nandan, Ishari K. Ganesh, R Parthiban, Lissy, Sathish, RV Udayakumar, KS Ravikumar, Meena, Bharath and Nassar graced the event.
4 of 5 Devi Success Meet,Devi movie Success Meet,Prabhu Deva,Tamannaah,Vishal,Jayam Ravi,Karthi,Director Vijay,Anthony,RJ Balaji,Manush Nandan,Ishari K. Ganesh,R Parthiban,Lissy,Sathish
Tamil movie Devi success meet held at Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Tamannaah, Vishal, Jayam Ravi, Karthi, Director Vijay, Anthony, RJ Balaji, Manush Nandan, Ishari K. Ganesh, R Parthiban, Lissy, Sathish, RV Udayakumar, KS Ravikumar, Meena, Bharath and Nassar graced the event.
5 of 5 Devi Success Meet,Devi movie Success Meet,Prabhu Deva,Tamannaah,Vishal,Jayam Ravi,Karthi,Director Vijay,Anthony,RJ Balaji,Manush Nandan,Ishari K. Ganesh,R Parthiban,Lissy,Sathish
Tamil movie Devi success meet held at Chennai. Celebs like Prabhu Deva, Tamannaah, Vishal, Jayam Ravi, Karthi, Director Vijay, Anthony, RJ Balaji, Manush Nandan, Ishari K. Ganesh, R Parthiban, Lissy, Sathish, RV Udayakumar, KS Ravikumar, Meena, Bharath and Nassar graced the event.