November 30, 2017 15:46 IST

Pawan Kalyan and Agnathavasi team celebrates Choreographer Shobi Paulraj's birthday

1 of 3 Pawan Kalyan,Agnyaathavaasi,Agnathavasi,Shobi Paulraj,Shobi Paulraj birthday,Pawan Kalyan in Varanasi,Varanasi
Powerstar Pawan Kalyan and Agnathavasi team celebrates Choreographer Shobi Paulraj's birthday.
2 of 3 Pawan Kalyan,Agnyaathavaasi,Agnathavasi,Shobi Paulraj,Shobi Paulraj birthday,Pawan Kalyan in Varanasi,Varanasi
Powerstar Pawan Kalyan and Agnathavasi team celebrates Choreographer Shobi Paulraj's birthday at Varanasi.
3 of 3 Pawan Kalyan,Agnyaathavaasi,Agnathavasi,Shobi Paulraj,Shobi Paulraj birthday,Pawan Kalyan in Varanasi,Varanasi
Choreographer Shobi Paulraj's birthday cake.