1 of 5 Padesave Audio Launch,Padesave music Launch,Padesave,telugu movie Padesave,Nagarjuna,Lavanya Tripathi,Nithya Shetty,Zahida Sam,Naga Suheela,Chunia,Sabiha Sultana,Prakash Raj,Anitha Chowdary,Ali
Telugu movie Padesave Audio Launch held at Hyderabad. Nagarjuna, Lavanya Tripathi and many others graced the event.
2 of 5 Padesave Audio Launch,Padesave music Launch,Padesave,telugu movie Padesave,Nagarjuna,Lavanya Tripathi,Nithya Shetty,Zahida Sam,Naga Suheela,Chunia,Sabiha Sultana,Prakash Raj,Anitha Chowdary,Ali
Telugu movie Padesave Audio Launch held at Hyderabad. Nagarjuna, Lavanya Tripathi and many others graced the event.
Advertisement1
3 of 5 Padesave Audio Launch,Padesave music Launch,Padesave,telugu movie Padesave,Nagarjuna,Lavanya Tripathi,Nithya Shetty,Zahida Sam,Naga Suheela,Chunia,Sabiha Sultana,Prakash Raj,Anitha Chowdary,Ali
Telugu movie Padesave Audio Launch held at Hyderabad. Nagarjuna, Lavanya Tripathi and many others graced the event.
4 of 5 Padesave Audio Launch,Padesave music Launch,Padesave,telugu movie Padesave,Nagarjuna,Lavanya Tripathi,Nithya Shetty,Zahida Sam,Naga Suheela,Chunia,Sabiha Sultana,Prakash Raj,Anitha Chowdary,Ali
Telugu movie Padesave Audio Launch held at Hyderabad. Nagarjuna, Lavanya Tripathi and many others graced the event.
5 of 5 Padesave Audio Launch,Padesave music Launch,Padesave,telugu movie Padesave,Nagarjuna,Lavanya Tripathi,Nithya Shetty,Zahida Sam,Naga Suheela,Chunia,Sabiha Sultana,Prakash Raj,Anitha Chowdary,Ali
Telugu movie Padesave Audio Launch held at Hyderabad. Nagarjuna, Lavanya Tripathi and many others graced the event.