August 18, 2016 16:47 IST

Mahesh Babu's family celebrates Raksha Bandhan

1 of 4 Mahesh Babu,Mahesh Babu family celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan,Mahesh Babu family,Mahesh Babu celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan celebrations,Raksha Bandhan pics,Raksha Bandhan images,Raksha Bandhan stills
South Indian Actor Mahesh Babu's family celebrates Raksha Bandhan.
2 of 4 Mahesh Babu,Mahesh Babu family celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan,Mahesh Babu family,Mahesh Babu celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan celebrations,Raksha Bandhan pics,Raksha Bandhan images,Raksha Bandhan stills
South Indian Actor Mahesh Babu's family celebrates Raksha Bandhan.
3 of 4 Mahesh Babu,Mahesh Babu family celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan,Mahesh Babu family,Mahesh Babu celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan celebrations,Raksha Bandhan pics,Raksha Bandhan images,Raksha Bandhan stills
South Indian Actor Mahesh Babu's family celebrates Raksha Bandhan.
4 of 4 Mahesh Babu,Mahesh Babu family celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan,Mahesh Babu family,Mahesh Babu celebrates Raksha Bandhan,Raksha Bandhan celebrations,Raksha Bandhan pics,Raksha Bandhan images,Raksha Bandhan stills
South Indian Actor Mahesh Babu's family celebrates Raksha Bandhan.