April 30, 2016 10:23 IST

Mahesh Babu's Brahmotsavam motion poster

1 of 4 Mahesh Babu,Brahmotsavam first look poster,Brahmotsavam,Brahmotsavam first look,Brahmotsavam poster,Brahmotsavam movie poster,Mahesh Babu's Brahmotsavam,Mahesh Babu in Brahmotsavam,Brahmotsavam movie pics,Brahmotsavam movie images,Brahmotsavam movie
Mahesh Babu's upcoming movie Brahmotsavam first look poster revealed today (7 April). Credit: Mahesh Babu
2 of 4 Mahesh Babu,Brahmotsavam first look poster,Brahmotsavam,Brahmotsavam first look,Brahmotsavam poster,Brahmotsavam movie poster,Mahesh Babu's Brahmotsavam,Mahesh Babu in Brahmotsavam,Brahmotsavam movie pics,Brahmotsavam movie images,Brahmotsavam movie
Mahesh Babu's upcoming movie Brahmotsavam first look poster revealed today (7 April). Credit: Mahesh Babu
3 of 4 Mahesh Babu,Brahmotsavam first look poster,Brahmotsavam,Brahmotsavam first look,Brahmotsavam poster,Brahmotsavam movie poster,Mahesh Babu's Brahmotsavam,Mahesh Babu in Brahmotsavam,Brahmotsavam movie pics,Brahmotsavam movie images,Brahmotsavam movie
Mahesh Babu's upcoming movie Brahmotsavam first look poster revealed today (7 April). Credit: Mahesh Babu
4 of 4 Mahesh Babu,Brahmotsavam first look poster,Brahmotsavam,Brahmotsavam first look,Brahmotsavam poster,Brahmotsavam movie poster,Mahesh Babu's Brahmotsavam,Mahesh Babu in Brahmotsavam,Brahmotsavam movie pics,Brahmotsavam movie images,Brahmotsavam movie
Mahesh Babu's upcoming movie Brahmotsavam first look poster revealed today (7 April). Credit: Mahesh Babu