1 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma Credit: Varinder Chawla
2 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma Credit: Varinder Chawla
4 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma
5 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma Credit: Varinder Chawla
6 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma Credit: Varinder Chawla
7 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma Credit: Varinder Chawla
8 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Anushka Sharma watching Virat Kohli's performance Credit: Varinder Chawla
9 of 9 Virat kohli,anushka sharma,Anushka Sharma Virat Kohli,ICC Cricket World Cup 2015,lovebirds anushka and virat
Virat Kohli and Anushka Sharma Credit: Varinder Chawla