November 24, 2016 10:14 IST

Kamal Haasan, Ilaiyaraja, Y.G. Mahendran pay last respects to M. Balamuralikrishna

1 of 6 Balamuralikrishna,M Balamuralikrishna death,singer m balamuralikrishna dead,Kamal Haasan,Ilaiyaraja,KJ Yesudas,I.P.S,R. Nataraj,GK Vasan,Sudha Ragunathan,G. Ramakrishnan,Shankar Ganesh,Vaiko,Nallakannu,SV Sekar,Sivakumar,Y.G. Mahendran
South Indian celebs like Kamal Haasan, Ilaiyaraja, KJ Yesudas, I.P.S, R. Nataraj, GK Vasan, Sudha Ragunathan, G. Ramakrishnan, Shankar Ganesh, Vaiko, Nallakannu, SV Sekar, Sivakumar, Y.G. Mahendran and other pays homage to Balamuralikrishna.
2 of 6 Balamuralikrishna,M Balamuralikrishna death,singer m balamuralikrishna dead,Kamal Haasan,Ilaiyaraja,KJ Yesudas,I.P.S,R. Nataraj,GK Vasan,Sudha Ragunathan,G. Ramakrishnan,Shankar Ganesh,Vaiko,Nallakannu,SV Sekar,Sivakumar,Y.G. Mahendran
South Indian celebs like Kamal Haasan, Ilaiyaraja, KJ Yesudas, I.P.S, R. Nataraj, GK Vasan, Sudha Ragunathan, G. Ramakrishnan, Shankar Ganesh, Vaiko, Nallakannu, SV Sekar, Sivakumar, Y.G. Mahendran and other pays homage to Balamuralikrishna.
3 of 6 Balamuralikrishna,M Balamuralikrishna death,singer m balamuralikrishna dead,Kamal Haasan,Ilaiyaraja,KJ Yesudas,I.P.S,R. Nataraj,GK Vasan,Sudha Ragunathan,G. Ramakrishnan,Shankar Ganesh,Vaiko,Nallakannu,SV Sekar,Sivakumar,Y.G. Mahendran
South Indian celebs like Kamal Haasan, Ilaiyaraja, KJ Yesudas, I.P.S, R. Nataraj, GK Vasan, Sudha Ragunathan, G. Ramakrishnan, Shankar Ganesh, Vaiko, Nallakannu, SV Sekar, Sivakumar, Y.G. Mahendran and other pays homage to Balamuralikrishna.
4 of 6 Balamuralikrishna,M Balamuralikrishna death,singer m balamuralikrishna dead,Kamal Haasan,Ilaiyaraja,KJ Yesudas,I.P.S,R. Nataraj,GK Vasan,Sudha Ragunathan,G. Ramakrishnan,Shankar Ganesh,Vaiko,Nallakannu,SV Sekar,Sivakumar,Y.G. Mahendran
South Indian celebs like Kamal Haasan, Ilaiyaraja, KJ Yesudas, I.P.S, R. Nataraj, GK Vasan, Sudha Ragunathan, G. Ramakrishnan, Shankar Ganesh, Vaiko, Nallakannu, SV Sekar, Sivakumar, Y.G. Mahendran and other pays homage to Balamuralikrishna.
5 of 6 Balamuralikrishna,M Balamuralikrishna death,singer m balamuralikrishna dead,Kamal Haasan,Ilaiyaraja,KJ Yesudas,I.P.S,R. Nataraj,GK Vasan,Sudha Ragunathan,G. Ramakrishnan,Shankar Ganesh,Vaiko,Nallakannu,SV Sekar,Sivakumar,Y.G. Mahendran
South Indian celebs like Kamal Haasan, Ilaiyaraja, KJ Yesudas, I.P.S, R. Nataraj, GK Vasan, Sudha Ragunathan, G. Ramakrishnan, Shankar Ganesh, Vaiko, Nallakannu, SV Sekar, Sivakumar, Y.G. Mahendran and other pays homage to Balamuralikrishna.
6 of 6 Balamuralikrishna,M Balamuralikrishna death,singer m balamuralikrishna dead,Kamal Haasan,Ilaiyaraja,KJ Yesudas,I.P.S,R. Nataraj,GK Vasan,Sudha Ragunathan,G. Ramakrishnan,Shankar Ganesh,Vaiko,Nallakannu,SV Sekar,Sivakumar,Y.G. Mahendran
South Indian celebs like Kamal Haasan, Ilaiyaraja, KJ Yesudas, I.P.S, R. Nataraj, GK Vasan, Sudha Ragunathan, G. Ramakrishnan, Shankar Ganesh, Vaiko, Nallakannu, SV Sekar, Sivakumar, Y.G. Mahendran and other pays homage to Balamuralikrishna.