November 2, 2017 10:58 IST

Deepika Padukone, Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash

1 of 5 Deepika Padukone,Alia Bhatt,Deepika Padukone at Shah Rukh Khan birthday bash,Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash,Shah Rukh Khan birthday bash,SRK birthday bash
Deepika Padukone, Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Deepika Padukone,Alia Bhatt,Deepika Padukone at Shah Rukh Khan birthday bash,Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash,Shah Rukh Khan birthday bash,SRK birthday bash
Deepika Padukone, Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Deepika Padukone,Alia Bhatt,Deepika Padukone at Shah Rukh Khan birthday bash,Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash,Shah Rukh Khan birthday bash,SRK birthday bash
Deepika Padukone, Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Deepika Padukone,Alia Bhatt,Deepika Padukone at Shah Rukh Khan birthday bash,Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash,Shah Rukh Khan birthday bash,SRK birthday bash
Deepika Padukone, Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Deepika Padukone,Alia Bhatt,Deepika Padukone at Shah Rukh Khan birthday bash,Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash,Shah Rukh Khan birthday bash,SRK birthday bash
Deepika Padukone, Alia Bhatt at Shah Rukh Khan birthday bash. Credit: Varinder Chawla