1 of 5 Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma Mehendi ceremony,Anushka Sharma Mehendi ceremony pics,Anushka Sharma Mehendi ceremony images,Anushka Sharma Mehendi ceremony stills,Anushka Sharma Mehendi ceremony pictures,Anushka Sharma Mehendi ceremony photos
Anushka Sharma glows in Mehendi ceremony with husband Virat Kohli.
2 of 5 Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma Mehendi ceremony,Anushka Sharma Mehendi ceremony pics,Anushka Sharma Mehendi ceremony images,Anushka Sharma Mehendi ceremony stills,Anushka Sharma Mehendi ceremony pictures,Anushka Sharma Mehendi ceremony photos
Anushka Sharma glows in Mehendi ceremony with husband Virat Kohli.
Advertisement1
3 of 5 Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma Mehendi ceremony,Anushka Sharma Mehendi ceremony pics,Anushka Sharma Mehendi ceremony images,Anushka Sharma Mehendi ceremony stills,Anushka Sharma Mehendi ceremony pictures,Anushka Sharma Mehendi ceremony photos
Anushka Sharma glows in Mehendi ceremony with husband Virat Kohli.
4 of 5 Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma Mehendi ceremony,Anushka Sharma Mehendi ceremony pics,Anushka Sharma Mehendi ceremony images,Anushka Sharma Mehendi ceremony stills,Anushka Sharma Mehendi ceremony pictures,Anushka Sharma Mehendi ceremony photos
Anushka Sharma glows in Mehendi ceremony with husband Virat Kohli.
5 of 5 Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma Mehendi ceremony,Anushka Sharma Mehendi ceremony pics,Anushka Sharma Mehendi ceremony images,Anushka Sharma Mehendi ceremony stills,Anushka Sharma Mehendi ceremony pictures,Anushka Sharma Mehendi ceremony photos
Anushka Sharma glows in Mehendi ceremony with husband Virat Kohli.