1 of 5 Rustom,Rustom promotion,Rustom promotion on The Kapil Sharma Show,The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar on The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar,Ileana D'Cruz,Esha Gupta
Bollywood actor Akshay Kumar, Ileana D'Cruz, Esha Gupta promote 'Rustom' on the sets of The Kapil Sharma Show. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Rustom,Rustom promotion,Rustom promotion on The Kapil Sharma Show,The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar on The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar,Ileana D'Cruz,Esha Gupta
Bollywood actor Akshay Kumar, Ileana D'Cruz, Esha Gupta promote 'Rustom' on the sets of The Kapil Sharma Show. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Rustom,Rustom promotion,Rustom promotion on The Kapil Sharma Show,The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar on The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar,Ileana D'Cruz,Esha Gupta
Bollywood actor Akshay Kumar, Ileana D'Cruz, Esha Gupta promote 'Rustom' on the sets of The Kapil Sharma Show. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Rustom,Rustom promotion,Rustom promotion on The Kapil Sharma Show,The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar on The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar,Ileana D'Cruz,Esha Gupta
Bollywood actor Akshay Kumar, Ileana D'Cruz, Esha Gupta promote 'Rustom' on the sets of The Kapil Sharma Show. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Rustom,Rustom promotion,Rustom promotion on The Kapil Sharma Show,The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar on The Kapil Sharma Show,Akshay Kumar,Ileana D'Cruz,Esha Gupta
Bollywood actor Akshay Kumar, Ileana D'Cruz, Esha Gupta promote 'Rustom' on the sets of The Kapil Sharma Show. Credit: Varinder Chawla