October 30, 2017 17:22 IST

Akshay Khanna, Sonakshi Sinha, Sidharth Malhotra, Karan Johar spotted at Korner house

1 of 5 Akshay Khanna,Sonakshi Sinha,Sidharth Malhotra,Karan Johar,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house
Akshay Khanna spotted at Korner house. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Akshay Khanna,Sonakshi Sinha,Sidharth Malhotra,Karan Johar,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house
Sonakshi Sinha spotted at Korner house. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Akshay Khanna,Sonakshi Sinha,Sidharth Malhotra,Karan Johar,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house
Sidharth Malhotra spotted at Korner house. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Akshay Khanna,Sonakshi Sinha,Sidharth Malhotra,Karan Johar,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house
Karan Johar spotted at Korner house. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Akshay Khanna,Sonakshi Sinha,Sidharth Malhotra,Karan Johar,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house,Akshay Khanna at Korner house
Actress Sonakshi Sinha spotted at Korner house. Credit: Varinder Chawla