1 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Ragini Khanna at Abhishek Kapoor's Wedding Party Credit: Varinder Chawla
2 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Ekta Kapoot at Abhishek Kapoor's Wedding Party Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Bride Pragya Yadav Credit: Varinder Chawla
4 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Sohail Khan at Abhishek Kapoor's Wedding Party Credit: Varinder Chawla
5 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Yuvraj Singh at Abhishek Kapoor's Wedding Party Credit: Varinder Chawla
6 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Arjun Rampal at Abhishek Kapoor's Wedding Party Credit: Varinder Chawla
7 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Ali Zafar at Abhishek Kapoor's Wedding Party Credit: Varinder Chawla
8 of 8 Rock on director,abhishek kapoor,fitoor,pragya yadav,yuvraj singh,sohail khan,photos
Newlywed Couple Abhishek Kapoor and Pragya Yadav Credit: Varinder Chawla