November 9, 2017 16:37 IST

Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai snapped at Manish Malhotra's house with Karan Johar

1 of 5 Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Aishwarya Rai Bachchan,Karan Johar,Manish Malhotra,Manish Malhotra dinner party,Aishwarya Rai and Manish Malhotra,Aishwarya Rai oops,Aishwarya Rai oops MOMENT,Aishwarya Rai oops MOMENT pi
Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai snapped at Manish Malhotra's house. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Aishwarya Rai Bachchan,Karan Johar,Manish Malhotra,Manish Malhotra dinner party,Aishwarya Rai and Manish Malhotra,Aishwarya Rai oops,Aishwarya Rai oops MOMENT,Aishwarya Rai oops MOMENT pi
Aishwarya Rai snapped at Manish Malhotra's house. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Aishwarya Rai Bachchan,Karan Johar,Manish Malhotra,Manish Malhotra dinner party,Aishwarya Rai and Manish Malhotra,Aishwarya Rai oops,Aishwarya Rai oops MOMENT,Aishwarya Rai oops MOMENT pi
Bollywood actress Aishwarya Rai snapped at Manish Malhotra's house. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Aishwarya Rai Bachchan,Karan Johar,Manish Malhotra,Manish Malhotra dinner party,Aishwarya Rai and Manish Malhotra,Aishwarya Rai oops,Aishwarya Rai oops MOMENT,Aishwarya Rai oops MOMENT pi
Karan Johar snapped at Manish Malhotra's house. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Aishwarya Rai Bachchan,Karan Johar,Manish Malhotra,Manish Malhotra dinner party,Aishwarya Rai and Manish Malhotra,Aishwarya Rai oops,Aishwarya Rai oops MOMENT,Aishwarya Rai oops MOMENT pi
Abhishek Bachchan snapped at Manish Malhotra's house. Credit: Varinder Chawla