May 26, 2016 15:49 IST

Udit Narayan, Adnan Sami, Pankaj Udhas, Pahlaj Nihalani at 6th Dr. Ambedkar Award Event

1 of 5 6th Dr. Ambedkar Award Event,Dr. Ambedkar Award Event,Udit Narayan,Adnan Sami,Pahlaj Nihalani,Pankaj Udhas,Salma Agha,Shabbir Kumar,Shilpa Shinde,Ambedkar Award
Udit Narayan, Adnan Sami, Pahlaj Nihalani, Pankaj Udhas, Salma Agha, Shabbir Kumar, Shilpa Shinde at 6th Dr. Ambedkar Award Event. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 6th Dr. Ambedkar Award Event,Dr. Ambedkar Award Event,Udit Narayan,Adnan Sami,Pahlaj Nihalani,Pankaj Udhas,Salma Agha,Shabbir Kumar,Shilpa Shinde,Ambedkar Award
Udit Narayan, Adnan Sami, Pahlaj Nihalani, Pankaj Udhas, Salma Agha, Shabbir Kumar, Shilpa Shinde at 6th Dr. Ambedkar Award Event. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 6th Dr. Ambedkar Award Event,Dr. Ambedkar Award Event,Udit Narayan,Adnan Sami,Pahlaj Nihalani,Pankaj Udhas,Salma Agha,Shabbir Kumar,Shilpa Shinde,Ambedkar Award
Udit Narayan, Adnan Sami, Pahlaj Nihalani, Pankaj Udhas, Salma Agha, Shabbir Kumar, Shilpa Shinde at 6th Dr. Ambedkar Award Event. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 6th Dr. Ambedkar Award Event,Dr. Ambedkar Award Event,Udit Narayan,Adnan Sami,Pahlaj Nihalani,Pankaj Udhas,Salma Agha,Shabbir Kumar,Shilpa Shinde,Ambedkar Award
Udit Narayan, Adnan Sami, Pahlaj Nihalani, Pankaj Udhas, Salma Agha, Shabbir Kumar, Shilpa Shinde at 6th Dr. Ambedkar Award Event. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 6th Dr. Ambedkar Award Event,Dr. Ambedkar Award Event,Udit Narayan,Adnan Sami,Pahlaj Nihalani,Pankaj Udhas,Salma Agha,Shabbir Kumar,Shilpa Shinde,Ambedkar Award
Udit Narayan, Adnan Sami, Pahlaj Nihalani, Pankaj Udhas, Salma Agha, Shabbir Kumar, Shilpa Shinde at 6th Dr. Ambedkar Award Event. Credit: Varinder Chawla