November 22, 2016 11:08 IST

Shamita Shetty spotted on the sets of Super Dancers

1 of 5 Shamita Shetty,Shamita Shetty  on the sets of super dancers,Super Dancers,actress Shamita Shetty,Shamita Shetty pics,Shamita Shetty images,Shamita Shetty photos,Shamita Shetty stills,Shamita Shetty pictures
Photos of Bollywood actress Shamita Shetty spotted on the sets of super dancers. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Shamita Shetty,Shamita Shetty  on the sets of super dancers,Super Dancers,actress Shamita Shetty,Shamita Shetty pics,Shamita Shetty images,Shamita Shetty photos,Shamita Shetty stills,Shamita Shetty pictures
Photos of Bollywood actress Shamita Shetty spotted on the sets of super dancers. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Shamita Shetty,Shamita Shetty  on the sets of super dancers,Super Dancers,actress Shamita Shetty,Shamita Shetty pics,Shamita Shetty images,Shamita Shetty photos,Shamita Shetty stills,Shamita Shetty pictures
Photos of Bollywood actress Shamita Shetty spotted on the sets of super dancers. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Shamita Shetty,Shamita Shetty  on the sets of super dancers,Super Dancers,actress Shamita Shetty,Shamita Shetty pics,Shamita Shetty images,Shamita Shetty photos,Shamita Shetty stills,Shamita Shetty pictures
Photos of Bollywood actress Shamita Shetty spotted on the sets of super dancers. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Shamita Shetty,Shamita Shetty  on the sets of super dancers,Super Dancers,actress Shamita Shetty,Shamita Shetty pics,Shamita Shetty images,Shamita Shetty photos,Shamita Shetty stills,Shamita Shetty pictures
Photos of Bollywood actress Shamita Shetty spotted on the sets of super dancers. Credit: Varinder chawla