September 27, 2016 20:41 IST

Sethupathi, Sathish at Rekka Press Meet

1 of 5 Rekka Press Meet,Rekka movie Press Meet,Rekka,Tamil movie Rekka,Rekka promotions,Vijay Sethupathi,Sathish,Rathina Shiva,Harish Uthaman,Dinesh Krishnan,B Ganesh,Praveen KL
Tamil movie Rekka Press Meet held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Sathish, Rathina Shiva, Harish Uthaman, Dinesh Krishnan, B Ganesh, Praveen KL and others graced the event.
2 of 5 Rekka Press Meet,Rekka movie Press Meet,Rekka,Tamil movie Rekka,Rekka promotions,Vijay Sethupathi,Sathish,Rathina Shiva,Harish Uthaman,Dinesh Krishnan,B Ganesh,Praveen KL
Tamil movie Rekka Press Meet held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Sathish, Rathina Shiva, Harish Uthaman, Dinesh Krishnan, B Ganesh, Praveen KL and others graced the event.
3 of 5 Rekka Press Meet,Rekka movie Press Meet,Rekka,Tamil movie Rekka,Rekka promotions,Vijay Sethupathi,Sathish,Rathina Shiva,Harish Uthaman,Dinesh Krishnan,B Ganesh,Praveen KL
Tamil movie Rekka Press Meet held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Sathish, Rathina Shiva, Harish Uthaman, Dinesh Krishnan, B Ganesh, Praveen KL and others graced the event.
4 of 5 Rekka Press Meet,Rekka movie Press Meet,Rekka,Tamil movie Rekka,Rekka promotions,Vijay Sethupathi,Sathish,Rathina Shiva,Harish Uthaman,Dinesh Krishnan,B Ganesh,Praveen KL
Tamil movie Rekka Press Meet held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Sathish, Rathina Shiva, Harish Uthaman, Dinesh Krishnan, B Ganesh, Praveen KL and others graced the event.
5 of 5 Rekka Press Meet,Rekka movie Press Meet,Rekka,Tamil movie Rekka,Rekka promotions,Vijay Sethupathi,Sathish,Rathina Shiva,Harish Uthaman,Dinesh Krishnan,B Ganesh,Praveen KL
Tamil movie Rekka Press Meet held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Sathish, Rathina Shiva, Harish Uthaman, Dinesh Krishnan, B Ganesh, Praveen KL and others graced the event.