1 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
2 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
Advertisement1
3 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
4 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
5 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
6 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
7 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
8 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
9 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla
10 of 10 Salman Khan,Sooraj Pancholi,Athiya Shetty,Hero Music Launch,Hero Audio Launch,Hero,Hero Music,Hero Audio
Photos of Salman Khan, Sooraj Pancholi and Athiya Shetty at Hero Music Launch. Credit: Varinder chawla