1 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
2 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
4 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
5 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
6 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
7 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
8 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
9 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
10 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
11 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla
12 of 12 Lux Zee Cine awards,Zee Cine awards,Zee Cine awards 2016,Salman Khan,Ranveer Singh,Sonakshi Sinha,Anil Kapoor,Arjun Kapoor,Parineeti Chopra,Kriti Sanon,Subhash Ghai,Sonam Kapoor,Shatrughan Sinha,Sushant Singh Rajput,Ankita Lokhande,Rohit Shetty,Lux Zee Ci
Photos of Lux Zee Cine awards. Credit: Varinder Chawla