October 11, 2016 15:09 IST

Raai Laxmi, Nikesha Patel at Kotikokkadu Audio Launch

1 of 5 Kotikokkadu Audio Launch,Kotikokkadu Audio,Kotikokkadu Music Launch,Kotikokkadu Music,Ashwini,Raai Laxmi,Arundhathi Nair,Nikesha Patel,Deepthi Mohan,Dasari Narayana Rao,Priyanka Ramana,Shilpi Sharma,Aishwarya,Jhansi,Ramya Sri,T Prasanna Kumar,Tummalapalli
Telugu movie Kotikokkadu Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Ashwini, Raai Laxmi, Arundhathi Nair, Nikesha Patel, Deepthi Mohan, Dasari Narayana Rao, Priyanka Ramana, Shilpi Sharma, Aishwarya, Jhansi, Ramya Sri, T Prasanna Kumar, Tummalapalli Rama Satyanarayana, V Samudra, GV Sudhakar Naidu and others graced the event.
2 of 5 Kotikokkadu Audio Launch,Kotikokkadu Audio,Kotikokkadu Music Launch,Kotikokkadu Music,Ashwini,Raai Laxmi,Arundhathi Nair,Nikesha Patel,Deepthi Mohan,Dasari Narayana Rao,Priyanka Ramana,Shilpi Sharma,Aishwarya,Jhansi,Ramya Sri,T Prasanna Kumar,Tummalapalli
Telugu movie Kotikokkadu Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Ashwini, Raai Laxmi, Arundhathi Nair, Nikesha Patel, Deepthi Mohan, Dasari Narayana Rao, Priyanka Ramana, Shilpi Sharma, Aishwarya, Jhansi, Ramya Sri, T Prasanna Kumar, Tummalapalli Rama Satyanarayana, V Samudra, GV Sudhakar Naidu and others graced the event.
3 of 5 Kotikokkadu Audio Launch,Kotikokkadu Audio,Kotikokkadu Music Launch,Kotikokkadu Music,Ashwini,Raai Laxmi,Arundhathi Nair,Nikesha Patel,Deepthi Mohan,Dasari Narayana Rao,Priyanka Ramana,Shilpi Sharma,Aishwarya,Jhansi,Ramya Sri,T Prasanna Kumar,Tummalapalli
Telugu movie Kotikokkadu Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Ashwini, Raai Laxmi, Arundhathi Nair, Nikesha Patel, Deepthi Mohan, Dasari Narayana Rao, Priyanka Ramana, Shilpi Sharma, Aishwarya, Jhansi, Ramya Sri, T Prasanna Kumar, Tummalapalli Rama Satyanarayana, V Samudra, GV Sudhakar Naidu and others graced the event.
4 of 5 Kotikokkadu Audio Launch,Kotikokkadu Audio,Kotikokkadu Music Launch,Kotikokkadu Music,Ashwini,Raai Laxmi,Arundhathi Nair,Nikesha Patel,Deepthi Mohan,Dasari Narayana Rao,Priyanka Ramana,Shilpi Sharma,Aishwarya,Jhansi,Ramya Sri,T Prasanna Kumar,Tummalapalli
Telugu movie Kotikokkadu Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Ashwini, Raai Laxmi, Arundhathi Nair, Nikesha Patel, Deepthi Mohan, Dasari Narayana Rao, Priyanka Ramana, Shilpi Sharma, Aishwarya, Jhansi, Ramya Sri, T Prasanna Kumar, Tummalapalli Rama Satyanarayana, V Samudra, GV Sudhakar Naidu and others graced the event.
5 of 5 Kotikokkadu Audio Launch,Kotikokkadu Audio,Kotikokkadu Music Launch,Kotikokkadu Music,Ashwini,Raai Laxmi,Arundhathi Nair,Nikesha Patel,Deepthi Mohan,Dasari Narayana Rao,Priyanka Ramana,Shilpi Sharma,Aishwarya,Jhansi,Ramya Sri,T Prasanna Kumar,Tummalapalli
Telugu movie Kotikokkadu Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Ashwini, Raai Laxmi, Arundhathi Nair, Nikesha Patel, Deepthi Mohan, Dasari Narayana Rao, Priyanka Ramana, Shilpi Sharma, Aishwarya, Jhansi, Ramya Sri, T Prasanna Kumar, Tummalapalli Rama Satyanarayana, V Samudra, GV Sudhakar Naidu and others graced the event.