September 27, 2016 11:08 IST

PV Sindhu, Raashi Khanna, Nivetha Thomas at Kalamandir 25th Store Opening Ceremony

1 of 5 Kalamandir 25th Store Opening Ceremony,Kalamandir 25th Store,PV Sindhu,Raashi Khanna,Nivetha Thomas,Pragya Jaiswal,Ganta Srinivasa Rao,Shriya Sharma,Kalamandir 25th Store launch,Kalamandir 25th Store launch pics,Kalamandir 25th Store launch images,Kalaman
Photos of Kalamandir 25th Store Opening Ceremony at Asilmetta, Vizag Celebs like PV Sindhu, Raashi Khanna, Nivetha Thomas, Pragya Jaiswal, Ganta Srinivasa Rao Shriya Sharma, and others graced the event.
2 of 5 Kalamandir 25th Store Opening Ceremony,Kalamandir 25th Store,PV Sindhu,Raashi Khanna,Nivetha Thomas,Pragya Jaiswal,Ganta Srinivasa Rao,Shriya Sharma,Kalamandir 25th Store launch,Kalamandir 25th Store launch pics,Kalamandir 25th Store launch images,Kalaman
Photos of Kalamandir 25th Store Opening Ceremony at Asilmetta, Vizag Celebs like PV Sindhu, Raashi Khanna, Nivetha Thomas, Pragya Jaiswal, Ganta Srinivasa Rao Shriya Sharma, and others graced the event.
3 of 5 Kalamandir 25th Store Opening Ceremony,Kalamandir 25th Store,PV Sindhu,Raashi Khanna,Nivetha Thomas,Pragya Jaiswal,Ganta Srinivasa Rao,Shriya Sharma,Kalamandir 25th Store launch,Kalamandir 25th Store launch pics,Kalamandir 25th Store launch images,Kalaman
Photos of Kalamandir 25th Store Opening Ceremony at Asilmetta, Vizag Celebs like PV Sindhu, Raashi Khanna, Nivetha Thomas, Pragya Jaiswal, Ganta Srinivasa Rao Shriya Sharma, and others graced the event.
4 of 5 Kalamandir 25th Store Opening Ceremony,Kalamandir 25th Store,PV Sindhu,Raashi Khanna,Nivetha Thomas,Pragya Jaiswal,Ganta Srinivasa Rao,Shriya Sharma,Kalamandir 25th Store launch,Kalamandir 25th Store launch pics,Kalamandir 25th Store launch images,Kalaman
Photos of Kalamandir 25th Store Opening Ceremony at Asilmetta, Vizag Celebs like PV Sindhu, Raashi Khanna, Nivetha Thomas, Pragya Jaiswal, Ganta Srinivasa Rao Shriya Sharma, and others graced the event.
5 of 5 Kalamandir 25th Store Opening Ceremony,Kalamandir 25th Store,PV Sindhu,Raashi Khanna,Nivetha Thomas,Pragya Jaiswal,Ganta Srinivasa Rao,Shriya Sharma,Kalamandir 25th Store launch,Kalamandir 25th Store launch pics,Kalamandir 25th Store launch images,Kalaman
Photos of Kalamandir 25th Store Opening Ceremony at Asilmetta, Vizag Celebs like PV Sindhu, Raashi Khanna, Nivetha Thomas, Pragya Jaiswal, Ganta Srinivasa Rao Shriya Sharma, and others graced the event.