1 of 4 Priyanka Chopra,Shah Rukh Khan,Ranbir Kapoor,Virat Kohli and Anushka Sharma reception,Virat Kohli reception,Anushka Sharma reception,Virat Kohli and Anushka Sharma mumbai reception,Virat Kohli,Anushka Sharma
Shah Rukh Khan at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
2 of 4 Priyanka Chopra,Shah Rukh Khan,Ranbir Kapoor,Virat Kohli and Anushka Sharma reception,Virat Kohli reception,Anushka Sharma reception,Virat Kohli and Anushka Sharma mumbai reception,Virat Kohli,Anushka Sharma
Ranbir Kapoor at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
Advertisement1
3 of 4 Priyanka Chopra,Shah Rukh Khan,Ranbir Kapoor,Virat Kohli and Anushka Sharma reception,Virat Kohli reception,Anushka Sharma reception,Virat Kohli and Anushka Sharma mumbai reception,Virat Kohli,Anushka Sharma
Priyanka Chopra at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
4 of 4 Priyanka Chopra,Shah Rukh Khan,Ranbir Kapoor,Virat Kohli and Anushka Sharma reception,Virat Kohli reception,Anushka Sharma reception,Virat Kohli and Anushka Sharma mumbai reception,Virat Kohli,Anushka Sharma
Virat Kohli and Anushka Sharma pose together during their wedding reception.