October 25, 2016 10:36 IST

Karthi, Vivek at Kaashmora Press Meet

1 of 5 Kaashmora Press Meet,Kaashmora,Karthi,Vivek,SR Prakashbabu,Gokul,Om Prakash,VJ Sabu Joseph,SR Prabhu,Kaashmora Press Meet pics,Kaashmora Press Meet images,Kaashmora Press Meet photos,Kaashmora Press Meet stills,Kaashmora Press Meet pictures
Tamil movie Kaashmora Press Meet event held at Chennai. Celebs like Karthi, Vivek, SR Prakashbabu, Gokul, Om Prakash, VJ Sabu Joseph, SR Prabhu and others graced the event.
2 of 5 Kaashmora Press Meet,Kaashmora,Karthi,Vivek,SR Prakashbabu,Gokul,Om Prakash,VJ Sabu Joseph,SR Prabhu,Kaashmora Press Meet pics,Kaashmora Press Meet images,Kaashmora Press Meet photos,Kaashmora Press Meet stills,Kaashmora Press Meet pictures
Tamil movie Kaashmora Press Meet event held at Chennai. Celebs like Karthi, Vivek, SR Prakashbabu, Gokul, Om Prakash, VJ Sabu Joseph, SR Prabhu and others graced the event.
3 of 5 Kaashmora Press Meet,Kaashmora,Karthi,Vivek,SR Prakashbabu,Gokul,Om Prakash,VJ Sabu Joseph,SR Prabhu,Kaashmora Press Meet pics,Kaashmora Press Meet images,Kaashmora Press Meet photos,Kaashmora Press Meet stills,Kaashmora Press Meet pictures
Tamil movie Kaashmora Press Meet event held at Chennai. Celebs like Karthi, Vivek, SR Prakashbabu, Gokul, Om Prakash, VJ Sabu Joseph, SR Prabhu and others graced the event.
4 of 5 Kaashmora Press Meet,Kaashmora,Karthi,Vivek,SR Prakashbabu,Gokul,Om Prakash,VJ Sabu Joseph,SR Prabhu,Kaashmora Press Meet pics,Kaashmora Press Meet images,Kaashmora Press Meet photos,Kaashmora Press Meet stills,Kaashmora Press Meet pictures
Actor Karthi at Kaashmora Press Meet.
5 of 5 Kaashmora Press Meet,Kaashmora,Karthi,Vivek,SR Prakashbabu,Gokul,Om Prakash,VJ Sabu Joseph,SR Prabhu,Kaashmora Press Meet pics,Kaashmora Press Meet images,Kaashmora Press Meet photos,Kaashmora Press Meet stills,Kaashmora Press Meet pictures
Comedy actor Vivek at Kaashmora Press Meet.