1 of 6 Karthi,Nani,Varun Tej,Venkatesh,Samantha - Naga Chaitanya,Samantha,Naga Chaitanya,Samantha Wedding Reception,Samantha Wedding Reception pics,Samantha Wedding Reception images,Samantha Wedding Reception stills,Samantha Wedding Reception pictures
Venkatesh spotted at Samantha - Naga Chaitanya's Wedding Reception.
2 of 6 Karthi,Nani,Varun Tej,Venkatesh,Samantha - Naga Chaitanya,Samantha,Naga Chaitanya,Samantha Wedding Reception,Samantha Wedding Reception pics,Samantha Wedding Reception images,Samantha Wedding Reception stills,Samantha Wedding Reception pictures
Karthi spotted at Samantha - Naga Chaitanya's Wedding Reception.
Advertisement1
3 of 6 Karthi,Nani,Varun Tej,Venkatesh,Samantha - Naga Chaitanya,Samantha,Naga Chaitanya,Samantha Wedding Reception,Samantha Wedding Reception pics,Samantha Wedding Reception images,Samantha Wedding Reception stills,Samantha Wedding Reception pictures
Varun Tej spotted at Samantha - Naga Chaitanya's Wedding Reception.
4 of 6 Karthi,Nani,Varun Tej,Venkatesh,Samantha - Naga Chaitanya,Samantha,Naga Chaitanya,Samantha Wedding Reception,Samantha Wedding Reception pics,Samantha Wedding Reception images,Samantha Wedding Reception stills,Samantha Wedding Reception pictures
Prabhu spotted at Samantha - Naga Chaitanya's Wedding Reception.
5 of 6 Karthi,Nani,Varun Tej,Venkatesh,Samantha - Naga Chaitanya,Samantha,Naga Chaitanya,Samantha Wedding Reception,Samantha Wedding Reception pics,Samantha Wedding Reception images,Samantha Wedding Reception stills,Samantha Wedding Reception pictures
Nani spotted at Samantha - Naga Chaitanya's Wedding Reception.
6 of 6 Karthi,Nani,Varun Tej,Venkatesh,Samantha - Naga Chaitanya,Samantha,Naga Chaitanya,Samantha Wedding Reception,Samantha Wedding Reception pics,Samantha Wedding Reception images,Samantha Wedding Reception stills,Samantha Wedding Reception pictures
Devi Sri Prasad spotted at Samantha - Naga Chaitanya's Wedding Reception.