October 8, 2016 10:59 IST

Jyothika, KS Ravikumar, Shanthanu, Arun Vijay at Dance Master Shobi daughter's 1st year birthday celebration

1 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.
2 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.
3 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.
4 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.
5 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.
6 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.
7 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.
8 of 8 Dance Master Shobi daughter's 1st birthday celebration,Syamantakamani,Syamantakamani birthday celebrations,KS Ravikumar,Jyothika,Vignesh Shivan,Editor Mohan,Arun Vijay,Nassar,K. Bhagyaraj,Poornima Jayaram,Shanthanu,Keerthi
Dance Master Shobi's daughter Syamantakamani 1st birthday celebration held in Chennai. Celebs like Jyothika, Vignesh Shivan, Arun Vijay, KS Ravikumar, DD Divyadarshini, Ap Shreethar, Gayathri Raghuram, Preetha Hari, Dharani, Renuka Devi, Suseenthiran, Ameer Sultan, Thiru, Sangeetha Daughter Shivhiya, Krish, Rajiv Menon, Bharath, Rajesh M Selva, Latha Menon, Devi Sri Prasad, Prasanna, Riyaz Khan, Uma, K Bhagyaraj, Shariq Khan, Poornima, Shanthanu, Keerthi, Editor Mohan, Varalakshmi graced the event.