1 of 5 Shahrukh Khan,Dilwale Shahrukh Khan,Dilwale,Mahesh Babu,actor Mahesh Babu,Brahmotsavam
Dilwale Shahrukh Khan meets Mahesh Babu on the sets of Brahmotsavam.
2 of 5 Shahrukh Khan,Dilwale Shahrukh Khan,Dilwale,Mahesh Babu,actor Mahesh Babu,Brahmotsavam
Dilwale Shahrukh Khan meets Mahesh Babu on the sets of Brahmotsavam.
Advertisement1
3 of 5 Shahrukh Khan,Dilwale Shahrukh Khan,Dilwale,Mahesh Babu,actor Mahesh Babu,Brahmotsavam
Dilwale Shahrukh Khan meets Mahesh Babu on the sets of Brahmotsavam.
4 of 5 Shahrukh Khan,Dilwale Shahrukh Khan,Dilwale,Mahesh Babu,actor Mahesh Babu,Brahmotsavam
Dilwale Shahrukh Khan meets Mahesh Babu on the sets of Brahmotsavam.
5 of 5 Shahrukh Khan,Dilwale Shahrukh Khan,Dilwale,Mahesh Babu,actor Mahesh Babu,Brahmotsavam
Dilwale Shahrukh Khan meets Mahesh Babu on the sets of Brahmotsavam. Credit: Twitter.com/JSKapoor1234