1 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty
2 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty
Advertisement1
3 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty
4 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty
5 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty
6 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty
7 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty
8 of 8 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty in Maldives,Raj Kundra,Raj Kundra birthday,Raj Kundra birthday celebration,Raj Kundra birthday party,Raj Kundra in Maldives,Viaan,shilpa shetty son Viaan
Bollywood Actress Shilpa Shetty in Maldives for husband Raj Kundra's birthday. Credit: Instagram.com/officialshilpashetty