December 7, 2016 16:23 IST

Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, Virat Kohli, Anushka Sharma at Manish Malhotra's 50th birthday bash

1 of 5 Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Virat Kohli,Anushka Sharma,Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma at Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday bash
Photos of Bolywood actors Aishwarya Rai and at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Virat Kohli,Anushka Sharma,Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma at Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday bash
Photos of Virat Kohli and Anushka Sharma at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Virat Kohli,Anushka Sharma,Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma at Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday bash
Photos of Bolywood actors Aishwarya Rai and at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Virat Kohli,Anushka Sharma,Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma at Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday bash
Photos of Virat Kohli and Anushka Sharma at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Aishwarya Rai,Abhishek Bachchan,Virat Kohli,Anushka Sharma,Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma at Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday bash
Photos of Bolywood actors Aishwarya Rai and at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla