December 27, 2017 00:05 IST

Yuvraj Singh, Harbhajan Singh, Zaheer Khan at Virat Kohli and Anushka Sharma reception

1 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Yuvraj Singh, Harbhajan Singh at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
2 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Zaheer Khan with his wife at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
3 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Yuvraj Singh, Harbhajan Singh at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
4 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Yuvraj Singh, Harbhajan Singh at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.