November 28, 2017 10:29 IST

Yuvraj Singh, Ashish Nehra, Aashish Chaudhary at Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception

1 of 5 Yuvraj Singh,Ashish Nehra,Aashish Chaudhary,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan wedding reception,Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception pics,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding re
Yuvraj Singh, Aashish Chaudhary, Samita Bangargi at Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception. Credit: Instagram/ashishchowdhryofficial
2 of 5 Yuvraj Singh,Ashish Nehra,Aashish Chaudhary,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan wedding reception,Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception pics,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding re
Ashish Nehra at Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception. Credit: Instagram/ashishchowdhryofficial
3 of 5 Yuvraj Singh,Ashish Nehra,Aashish Chaudhary,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan wedding reception,Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception pics,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding re
Aashish Chaudhary with Zaheer Khan. Credit: Instagram/ashishchowdhryofficial
4 of 5 Yuvraj Singh,Ashish Nehra,Aashish Chaudhary,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan wedding reception,Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception pics,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding re
Aashish Chaudhary and Samita Bangargi at Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception. Credit: Instagram/ashishchowdhryofficial
5 of 5 Yuvraj Singh,Ashish Nehra,Aashish Chaudhary,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan wedding reception,Sagarika Ghatge wedding reception,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception pics,Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding re
Aashish Chaudhary with his wife Samita Bangargi at Zaheer Khan and Sagarika Ghatge wedding reception. Credit: Instagram/ashishchowdhryofficial