March 2, 2017 10:49 IST

Vishal, Perarasu, Karthik Subbaraj at Oru Kanavu Pola audio launch

1 of 5 Vishal,Perarasu,Karthik Subbaraj,Oru Kanavu Pola audio launch,Oru Kanavu Pola,Oru Kanavu Pola audio launch pics,Oru Kanavu Pola audio launch images,Oru Kanavu Pola audio launch photos,Oru Kanavu Pola audio launch stills,Oru Kanavu Pola audio launch pictur
Tamil movie Oru Kanavu Pola audio launch held at Chennai. Celebs like Vishal, Perarasu, Karthik Subbaraj, Snehan, Soundararaja, VC Vijay Shankar, Ramakrishnan, M Sukumar, ES Ram, SR Prabhakaran, RK Selvamani, Ashok Kumar Balakrishnan, Ponraj, Charlie and others graced the event.
2 of 5 Vishal,Perarasu,Karthik Subbaraj,Oru Kanavu Pola audio launch,Oru Kanavu Pola,Oru Kanavu Pola audio launch pics,Oru Kanavu Pola audio launch images,Oru Kanavu Pola audio launch photos,Oru Kanavu Pola audio launch stills,Oru Kanavu Pola audio launch pictur
Tamil movie Oru Kanavu Pola audio launch held at Chennai. Celebs like Vishal, Perarasu, Karthik Subbaraj, Snehan, Soundararaja, VC Vijay Shankar, Ramakrishnan, M Sukumar, ES Ram, SR Prabhakaran, RK Selvamani, Ashok Kumar Balakrishnan, Ponraj, Charlie and others graced the event.
3 of 5 Vishal,Perarasu,Karthik Subbaraj,Oru Kanavu Pola audio launch,Oru Kanavu Pola,Oru Kanavu Pola audio launch pics,Oru Kanavu Pola audio launch images,Oru Kanavu Pola audio launch photos,Oru Kanavu Pola audio launch stills,Oru Kanavu Pola audio launch pictur
Tamil movie Oru Kanavu Pola audio launch held at Chennai. Celebs like Vishal, Perarasu, Karthik Subbaraj, Snehan, Soundararaja, VC Vijay Shankar, Ramakrishnan, M Sukumar, ES Ram, SR Prabhakaran, RK Selvamani, Ashok Kumar Balakrishnan, Ponraj, Charlie and others graced the event.
4 of 5 Vishal,Perarasu,Karthik Subbaraj,Oru Kanavu Pola audio launch,Oru Kanavu Pola,Oru Kanavu Pola audio launch pics,Oru Kanavu Pola audio launch images,Oru Kanavu Pola audio launch photos,Oru Kanavu Pola audio launch stills,Oru Kanavu Pola audio launch pictur
Tamil movie Oru Kanavu Pola audio launch held at Chennai. Celebs like Vishal, Perarasu, Karthik Subbaraj, Snehan, Soundararaja, VC Vijay Shankar, Ramakrishnan, M Sukumar, ES Ram, SR Prabhakaran, RK Selvamani, Ashok Kumar Balakrishnan, Ponraj, Charlie and others graced the event.
5 of 5 Vishal,Perarasu,Karthik Subbaraj,Oru Kanavu Pola audio launch,Oru Kanavu Pola,Oru Kanavu Pola audio launch pics,Oru Kanavu Pola audio launch images,Oru Kanavu Pola audio launch photos,Oru Kanavu Pola audio launch stills,Oru Kanavu Pola audio launch pictur
Tamil movie Oru Kanavu Pola audio launch held at Chennai. Celebs like Vishal, Perarasu, Karthik Subbaraj, Snehan, Soundararaja, VC Vijay Shankar, Ramakrishnan, M Sukumar, ES Ram, SR Prabhakaran, RK Selvamani, Ashok Kumar Balakrishnan, Ponraj, Charlie and others graced the event.