August 30, 2016 12:36 IST

Vishal inaugurated Children's medical camp at Triplicane

1 of 4 Vishal,vishal krishna,Vishal Birthday,vishal nadigar sangam,Vishal Birthday celebration,Vishal Birthday bash,Vishal Birthday pics,Vishal Birthday images,Vishal Birthday photos,Vishal Birthday stills,Vishal Birthday pictures
South Indian Actor Vishal inaugurated Children's medical camp at Triplicane.
2 of 4 Vishal,vishal krishna,Vishal Birthday,vishal nadigar sangam,Vishal Birthday celebration,Vishal Birthday bash,Vishal Birthday pics,Vishal Birthday images,Vishal Birthday photos,Vishal Birthday stills,Vishal Birthday pictures
South Indian Actor Vishal inaugurated Children's medical camp at Triplicane.
3 of 4 Vishal,vishal krishna,Vishal Birthday,vishal nadigar sangam,Vishal Birthday celebration,Vishal Birthday bash,Vishal Birthday pics,Vishal Birthday images,Vishal Birthday photos,Vishal Birthday stills,Vishal Birthday pictures
South Indian Actor Vishal inaugurated Children's medical camp at Triplicane.
4 of 4 Vishal,vishal krishna,Vishal Birthday,vishal nadigar sangam,Vishal Birthday celebration,Vishal Birthday bash,Vishal Birthday pics,Vishal Birthday images,Vishal Birthday photos,Vishal Birthday stills,Vishal Birthday pictures
South Indian Actor Vishal inaugurated Children's medical camp at Triplicane.