January 31, 2017 11:51 IST

Vikram Prabhu, Yuvanshankar Raja at Sathriyan audio launch

1 of 5 Vikram Prabhu,Yuvanshankar Raja,Sathriyan audio launch,Sathriyan,Sathriyan music launch,Sathriyan music,Sathriyan audio launch pics,Sathriyan audio launch images,Sathriyan audio launch photos,Sathriyan audio launch stills,Sathriyan audio launch pictures
Tamil movie Sathriyan audio launch event held in Chennai. Celebs like Vikram Prabhu, director SR Prabhakaran, music composer Yuvanshankar Raja, producer Kalaipuli S.Thanu, Diamond Babu and others graced the event.
2 of 5 Vikram Prabhu,Yuvanshankar Raja,Sathriyan audio launch,Sathriyan,Sathriyan music launch,Sathriyan music,Sathriyan audio launch pics,Sathriyan audio launch images,Sathriyan audio launch photos,Sathriyan audio launch stills,Sathriyan audio launch pictures
Tamil movie Sathriyan audio launch event held in Chennai. Celebs like Vikram Prabhu, director SR Prabhakaran, music composer Yuvanshankar Raja, producer Kalaipuli S.Thanu, Diamond Babu and others graced the event.
3 of 5 Vikram Prabhu,Yuvanshankar Raja,Sathriyan audio launch,Sathriyan,Sathriyan music launch,Sathriyan music,Sathriyan audio launch pics,Sathriyan audio launch images,Sathriyan audio launch photos,Sathriyan audio launch stills,Sathriyan audio launch pictures
Tamil movie Sathriyan audio launch event held in Chennai. Celebs like Vikram Prabhu, director SR Prabhakaran, music composer Yuvanshankar Raja, producer Kalaipuli S.Thanu, Diamond Babu and others graced the event.
4 of 5 Vikram Prabhu,Yuvanshankar Raja,Sathriyan audio launch,Sathriyan,Sathriyan music launch,Sathriyan music,Sathriyan audio launch pics,Sathriyan audio launch images,Sathriyan audio launch photos,Sathriyan audio launch stills,Sathriyan audio launch pictures
Tamil movie Sathriyan audio launch event held in Chennai. Celebs like Vikram Prabhu, director SR Prabhakaran, music composer Yuvanshankar Raja, producer Kalaipuli S.Thanu, Diamond Babu and others graced the event.
5 of 5 Vikram Prabhu,Yuvanshankar Raja,Sathriyan audio launch,Sathriyan,Sathriyan music launch,Sathriyan music,Sathriyan audio launch pics,Sathriyan audio launch images,Sathriyan audio launch photos,Sathriyan audio launch stills,Sathriyan audio launch pictures
Tamil movie Sathriyan audio launch event held in Chennai. Celebs like Vikram Prabhu, director SR Prabhakaran, music composer Yuvanshankar Raja, producer Kalaipuli S.Thanu, Diamond Babu and others graced the event.