December 24, 2016 14:35 IST

Vijay Sethupathi, Venkat Prabhu, Gautham Menon, Shanthnu at Ashwin and Sonali wedding reception

1 of 7 Ashwin and Sonali,Ashwin and Sonali wedding reception,Ashwin wedding reception,Ashwin wedding,Vijay Sethupathi,Venkat Prabhu,Premgi Amaren,Ramya,Anjana Rangan,Chandran,Lakshmi Priyaa,Vishnu Varadhan,Madhan Karky,Gautham Menon,Shanthnu,Bala Saravanan,Dhana
Kollywood actor Ashwin and Sonali wedding reception held in Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Venkat Prabhu, Premgi Amaren, Ramya, Anjana Rangan, Chandran, Lakshmi Priyaa, Vishnu Varadhan, Madhan Karky, Gautham Menon, Shanthnu, Bala Saravanan, Dhananjayan Govind, Karunakaran, Guru Somasundaram and others graced the event.
2 of 7 Ashwin and Sonali,Ashwin and Sonali wedding reception,Ashwin wedding reception,Ashwin wedding,Vijay Sethupathi,Venkat Prabhu,Premgi Amaren,Ramya,Anjana Rangan,Chandran,Lakshmi Priyaa,Vishnu Varadhan,Madhan Karky,Gautham Menon,Shanthnu,Bala Saravanan,Dhana
Kollywood actor Ashwin and Sonali wedding reception held in Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Venkat Prabhu, Premgi Amaren, Ramya, Anjana Rangan, Chandran, Lakshmi Priyaa, Vishnu Varadhan, Madhan Karky, Gautham Menon, Shanthnu, Bala Saravanan, Dhananjayan Govind, Karunakaran, Guru Somasundaram and others graced the event.
3 of 7 Ashwin and Sonali,Ashwin and Sonali wedding reception,Ashwin wedding reception,Ashwin wedding,Vijay Sethupathi,Venkat Prabhu,Premgi Amaren,Ramya,Anjana Rangan,Chandran,Lakshmi Priyaa,Vishnu Varadhan,Madhan Karky,Gautham Menon,Shanthnu,Bala Saravanan,Dhana
Kollywood actor Ashwin and Sonali wedding reception held in Chennai.
4 of 7 Ashwin and Sonali,Ashwin and Sonali wedding reception,Ashwin wedding reception,Ashwin wedding,Vijay Sethupathi,Venkat Prabhu,Premgi Amaren,Ramya,Anjana Rangan,Chandran,Lakshmi Priyaa,Vishnu Varadhan,Madhan Karky,Gautham Menon,Shanthnu,Bala Saravanan,Dhana
Actor Shanthnu at Ashwin and Sonali wedding reception.
5 of 7 Ashwin and Sonali,Ashwin and Sonali wedding reception,Ashwin wedding reception,Ashwin wedding,Vijay Sethupathi,Venkat Prabhu,Premgi Amaren,Ramya,Anjana Rangan,Chandran,Lakshmi Priyaa,Vishnu Varadhan,Madhan Karky,Gautham Menon,Shanthnu,Bala Saravanan,Dhana
Director Vishnuvardhan Kulasekaran at Ashwin and Sonali wedding reception.
6 of 7 Ashwin and Sonali,Ashwin and Sonali wedding reception,Ashwin wedding reception,Ashwin wedding,Vijay Sethupathi,Venkat Prabhu,Premgi Amaren,Ramya,Anjana Rangan,Chandran,Lakshmi Priyaa,Vishnu Varadhan,Madhan Karky,Gautham Menon,Shanthnu,Bala Saravanan,Dhana
Chandran, Anjana Rangan and Ramya at Ashwin and Sonali wedding reception.
7 of 7 Ashwin and Sonali,Ashwin and Sonali wedding reception,Ashwin wedding reception,Ashwin wedding,Vijay Sethupathi,Venkat Prabhu,Premgi Amaren,Ramya,Anjana Rangan,Chandran,Lakshmi Priyaa,Vishnu Varadhan,Madhan Karky,Gautham Menon,Shanthnu,Bala Saravanan,Dhana
Madhan Karky with his wife at Ashwin and Sonali wedding reception.