March 20, 2015 13:43 IST

Tippu

1 of 7 Tippu,karthik,kanika kapoor,samskruthy shenoy,Tippu movie stills,tippu movie pics,tippu movie photos
Karthik in Tippu
2 of 7 Tippu,karthik,kanika kapoor,samskruthy shenoy,Tippu movie stills,tippu movie pics,tippu movie photos
Karthik in Tippu
3 of 7 Tippu,karthik,kanika kapoor,samskruthy shenoy,Tippu movie stills,tippu movie pics,tippu movie photos
Karthik in Tippu
4 of 7 Tippu,karthik,kanika kapoor,samskruthy shenoy,Tippu movie stills,tippu movie pics,tippu movie photos
Karthik and Kanika Kapoor in Tippu
5 of 7 Tippu,karthik,kanika kapoor,samskruthy shenoy,Tippu movie stills,tippu movie pics,tippu movie photos
Karthik and Kanika Kapoor in Tippu
6 of 7 Tippu,karthik,kanika kapoor,samskruthy shenoy,Tippu movie stills,tippu movie pics,tippu movie photos
Karthik and Kanika Kapoor in Tippu
7 of 7 Tippu,karthik,kanika kapoor,samskruthy shenoy,Tippu movie stills,tippu movie pics,tippu movie photos
Karthik in Tippu