May 4, 2016 17:57 IST

Shriya Saran visits KidZania Mumbai with her nephew

1 of 2 Shriya Saran,Shriya Saran visits KidZania,Shriya Saran visits KidZania Mumbai with her nephew,Shriya Saran with her nephew,actress Shriya Saran,Shriya Saran pics,Shriya Saran images,Shriya Saran photos,Shriya Saran stills,Shriya Saran pictures
Actress Shriya Saran visits KidZania Mumbai with her nephew. Credit: Varinder Chawla
2 of 2 Shriya Saran,Shriya Saran visits KidZania,Shriya Saran visits KidZania Mumbai with her nephew,Shriya Saran with her nephew,actress Shriya Saran,Shriya Saran pics,Shriya Saran images,Shriya Saran photos,Shriya Saran stills,Shriya Saran pictures
Actress Shriya Saran visits KidZania Mumbai with her nephew. Credit: Varinder Chawla