April 14, 2017 16:42 IST

Shriya Saran launches VRK Silks at Himayat Nagar

1 of 5 Shriya Saran,actress Shriya Saran,Shriya Saran launches VRK Silks,VRK Silks at Himayat Nagar,VRK Silks,Shriya Saran pics,Shriya Saran images,Shriya Saran stills,Shriya Saran pictures,Shriya Saran photos,Shriya Saran hot pics
South Indian actress Shriya Saran launches VRK Silks at Himayat Nagar.
2 of 5 Shriya Saran,actress Shriya Saran,Shriya Saran launches VRK Silks,VRK Silks at Himayat Nagar,VRK Silks,Shriya Saran pics,Shriya Saran images,Shriya Saran stills,Shriya Saran pictures,Shriya Saran photos,Shriya Saran hot pics
South Indian actress Shriya Saran launches VRK Silks at Himayat Nagar.
3 of 5 Shriya Saran,actress Shriya Saran,Shriya Saran launches VRK Silks,VRK Silks at Himayat Nagar,VRK Silks,Shriya Saran pics,Shriya Saran images,Shriya Saran stills,Shriya Saran pictures,Shriya Saran photos,Shriya Saran hot pics
South Indian actress Shriya Saran launches VRK Silks at Himayat Nagar.
4 of 5 Shriya Saran,actress Shriya Saran,Shriya Saran launches VRK Silks,VRK Silks at Himayat Nagar,VRK Silks,Shriya Saran pics,Shriya Saran images,Shriya Saran stills,Shriya Saran pictures,Shriya Saran photos,Shriya Saran hot pics
South Indian actress Shriya Saran launches VRK Silks at Himayat Nagar.
5 of 5 Shriya Saran,actress Shriya Saran,Shriya Saran launches VRK Silks,VRK Silks at Himayat Nagar,VRK Silks,Shriya Saran pics,Shriya Saran images,Shriya Saran stills,Shriya Saran pictures,Shriya Saran photos,Shriya Saran hot pics
South Indian actress Shriya Saran launches VRK Silks at Himayat Nagar.