1 of 7 Shahrukh Khan,srk,actor Shahrukh Khan,Shahrukh Khan and Salman Khan,Salman Khan,actor Salman Khan,Salman Khan latest pics,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's house,arpita khan,Galaxy Apartment,Salman Kha
Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence Galaxy Apartment Credit: Varinder Chawla
2 of 7 Shahrukh Khan,srk,actor Shahrukh Khan,Shahrukh Khan and Salman Khan,Salman Khan,actor Salman Khan,Salman Khan latest pics,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's house,arpita khan,Galaxy Apartment,Salman Kha
Actor Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence Galaxy Apartment Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 7 Shahrukh Khan,srk,actor Shahrukh Khan,Shahrukh Khan and Salman Khan,Salman Khan,actor Salman Khan,Salman Khan latest pics,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's house,arpita khan,Galaxy Apartment,Salman Kha
Bollywood Actor Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence Galaxy Apartment Credit: Varinder Chawla
4 of 7 Shahrukh Khan,srk,actor Shahrukh Khan,Shahrukh Khan and Salman Khan,Salman Khan,actor Salman Khan,Salman Khan latest pics,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's house,arpita khan,Galaxy Apartment,Salman Kha
Arpita Khan with her Husband Credit: Varinder Chawla
5 of 7 Shahrukh Khan,srk,actor Shahrukh Khan,Shahrukh Khan and Salman Khan,Salman Khan,actor Salman Khan,Salman Khan latest pics,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's house,arpita khan,Galaxy Apartment,Salman Kha
Arpita Khan with her Husband Snapped at Salman Khan's Residence Galaxy Apartment Credit: Varinder Chawla
6 of 7 Shahrukh Khan,srk,actor Shahrukh Khan,Shahrukh Khan and Salman Khan,Salman Khan,actor Salman Khan,Salman Khan latest pics,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's house,arpita khan,Galaxy Apartment,Salman Kha
Arpita Khan with her Husband Snapped at Salman Khan's Residence Galaxy Apartment Credit: Varinder Chawla
7 of 7 Shahrukh Khan,srk,actor Shahrukh Khan,Shahrukh Khan and Salman Khan,Salman Khan,actor Salman Khan,Salman Khan latest pics,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence,Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's house,arpita khan,Galaxy Apartment,Salman Kha
Shahrukh Khan Snapped at Salman Khan's Residence Galaxy Apartment Credit: Varinder Chawla