1 of 7 Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens,Shah Rukh Khan,srk,AbRam,shah ru son AbRam,ipl8,ipl,cricket
Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens Credit: Twitter
2 of 7 Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens,Shah Rukh Khan,srk,AbRam,shah ru son AbRam,ipl8,ipl,cricket
Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens Credit: Twitter
Advertisement1
3 of 7 Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens,Shah Rukh Khan,srk,AbRam,shah ru son AbRam,ipl8,ipl,cricket
Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens Credit: Twitter
4 of 7 Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens,Shah Rukh Khan,srk,AbRam,shah ru son AbRam,ipl8,ipl,cricket
Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens Credit: Twitter
5 of 7 Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens,Shah Rukh Khan,srk,AbRam,shah ru son AbRam,ipl8,ipl,cricket
Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens Credit: Twitter
6 of 7 Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens,Shah Rukh Khan,srk,AbRam,shah ru son AbRam,ipl8,ipl,cricket
Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens Credit: Twitter
7 of 7 Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens,Shah Rukh Khan,srk,AbRam,shah ru son AbRam,ipl8,ipl,cricket
Shah Rukh Khan and his son AbRam cheer for Kolkata at Eden Gardens Credit: Twitter