November 24, 2017 11:02 IST

Sachin Tendulkar, Harbhajan Singh, Parthiv Patel, Ajit Agarkar at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception

1 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Sachin Tendulkar with his wife Anjali Tendulkar spotted at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception. Credit: Varinder Chawla
2 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Harbhajan Singh spotted at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception. Credit: Varinder Chawla
3 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Ajit Agarkar with his wife Fatima Ghadially spotted at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception. Credit: Varinder Chawla
4 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Vidya Malavade spotted at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception. Credit: Varinder Chawla
5 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Parthiv Patel with his wife Avni Zaveri spotted at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception. Credit: Varinder Chawla
6 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception pics. Credit: Varinder Chawla
7 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Hazel Keech spotted at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception. Credit: Varinder Chawla
8 of 8 Sachin Tendulkar,Harbhajan Singh,Parthiv Patel,Ajit Agarkar,Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception,Sagarika Ghatge Wedding Reception,Zaheer Khan Wedding Reception
Abhishek Kapoor and with wife Pragya spotted at Sagarika Ghatge & Zaheer Khan Wedding Reception. Credit: Varinder Chawla