July 8, 2015 15:20 IST

Unseen Photos of Aishwarya Raghavan aka Cafe Girl of 'Premam' Fame

1 of 6 Aishwarya Raghavan,Aishwarya Raghavan photos,premam actress,premam cafe girl aishwarya
Aishwarya Raghavan Credit: Aishwarya Raghavan/Facebook
2 of 6 Aishwarya Raghavan,Aishwarya Raghavan photos,premam actress,premam cafe girl aishwarya
Aishwarya Raghavan Credit: Aishwarya Raghavan/Facebook
3 of 6 Aishwarya Raghavan,Aishwarya Raghavan photos,premam actress,premam cafe girl aishwarya
Aishwarya Raghavan Credit: Aishwarya Raghavan/Facebook
4 of 6 Aishwarya Raghavan,Aishwarya Raghavan photos,premam actress,premam cafe girl aishwarya
Aishwarya Raghavan Credit: Aishwarya Raghavan/Facebook
5 of 6 Aishwarya Raghavan,Aishwarya Raghavan photos,premam actress,premam cafe girl aishwarya
Aishwarya Raghavan Credit: Aishwarya Raghavan/Facebook
6 of 6 Aishwarya Raghavan,Aishwarya Raghavan photos,premam actress,premam cafe girl aishwarya
Aishwarya Raghavan Credit: Aishwarya Raghavan/Facebook