February 9, 2017 12:38 IST

Ramki, Rukshar Mir, Tanish at Aakatayi audio launch

1 of 5 Ramki,Rukshar Mir,Tanish,Aakatayi,Aakatayi audio launch,Aakatayi audio,Aakatayi music launch,Aakatayi audio launch pics,Aakatayi audio launch images,Aakatayi audio launch photos,Aakatayi audio launch stills,Aakatayi audio launch pictures
Telugu movie Aakatayi audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Ramki, Ashish Raj, Tanish, Rukshar Mir, Vijay Karan, Ram Beemana, Ramajogayya Sastry, Koushal Karan and others graced the event.
2 of 5 Ramki,Rukshar Mir,Tanish,Aakatayi,Aakatayi audio launch,Aakatayi audio,Aakatayi music launch,Aakatayi audio launch pics,Aakatayi audio launch images,Aakatayi audio launch photos,Aakatayi audio launch stills,Aakatayi audio launch pictures
Telugu movie Aakatayi audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Ramki, Ashish Raj, Tanish, Rukshar Mir, Vijay Karan, Ram Beemana, Ramajogayya Sastry, Koushal Karan and others graced the event.
3 of 5 Ramki,Rukshar Mir,Tanish,Aakatayi,Aakatayi audio launch,Aakatayi audio,Aakatayi music launch,Aakatayi audio launch pics,Aakatayi audio launch images,Aakatayi audio launch photos,Aakatayi audio launch stills,Aakatayi audio launch pictures
Telugu movie Aakatayi audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Ramki, Ashish Raj, Tanish, Rukshar Mir, Vijay Karan, Ram Beemana, Ramajogayya Sastry, Koushal Karan and others graced the event.
4 of 5 Ramki,Rukshar Mir,Tanish,Aakatayi,Aakatayi audio launch,Aakatayi audio,Aakatayi music launch,Aakatayi audio launch pics,Aakatayi audio launch images,Aakatayi audio launch photos,Aakatayi audio launch stills,Aakatayi audio launch pictures
Telugu movie Aakatayi audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Ramki, Ashish Raj, Tanish, Rukshar Mir, Vijay Karan, Ram Beemana, Ramajogayya Sastry, Koushal Karan and others graced the event.
5 of 5 Ramki,Rukshar Mir,Tanish,Aakatayi,Aakatayi audio launch,Aakatayi audio,Aakatayi music launch,Aakatayi audio launch pics,Aakatayi audio launch images,Aakatayi audio launch photos,Aakatayi audio launch stills,Aakatayi audio launch pictures
Telugu movie Aakatayi audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Ramki, Ashish Raj, Tanish, Rukshar Mir, Vijay Karan, Ram Beemana, Ramajogayya Sastry, Koushal Karan and others graced the event.