September 3, 2016 13:14 IST

Rakhi Sawant, Avadh Sharma at EK Kahani Julie Ki Press meet

1 of 5 Rakhi Sawant,Avadh Sharma,EK Kahani Julie Ki Press meet,EK Kahani Julie Ki,Amit Mehra,Aziz Zee,Jimmy Sharma,Devendra Singh Khatana,Dharmendra Kapoor,EK Kahani Julie Ki Press meet pics,EK Kahani Julie Ki Press meet images,EK Kahani Julie Ki Press meet phot
The conference saw the presence of Dj Sheizwood, Director Aziz Zee, Actor Amit Mehra and Actor Jimmy Sharma and lawyers Devendra Singh Khatana & legal advisor Dharmendra Kapoor. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Rakhi Sawant,Avadh Sharma,EK Kahani Julie Ki Press meet,EK Kahani Julie Ki,Amit Mehra,Aziz Zee,Jimmy Sharma,Devendra Singh Khatana,Dharmendra Kapoor,EK Kahani Julie Ki Press meet pics,EK Kahani Julie Ki Press meet images,EK Kahani Julie Ki Press meet phot
The conference saw the presence of Dj Sheizwood, Director Aziz Zee, Actor Amit Mehra and Actor Jimmy Sharma and lawyers Devendra Singh Khatana & legal advisor Dharmendra Kapoor. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Rakhi Sawant,Avadh Sharma,EK Kahani Julie Ki Press meet,EK Kahani Julie Ki,Amit Mehra,Aziz Zee,Jimmy Sharma,Devendra Singh Khatana,Dharmendra Kapoor,EK Kahani Julie Ki Press meet pics,EK Kahani Julie Ki Press meet images,EK Kahani Julie Ki Press meet phot
The conference saw the presence of Dj Sheizwood, Director Aziz Zee, Actor Amit Mehra and Actor Jimmy Sharma and lawyers Devendra Singh Khatana & legal advisor Dharmendra Kapoor. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Rakhi Sawant,Avadh Sharma,EK Kahani Julie Ki Press meet,EK Kahani Julie Ki,Amit Mehra,Aziz Zee,Jimmy Sharma,Devendra Singh Khatana,Dharmendra Kapoor,EK Kahani Julie Ki Press meet pics,EK Kahani Julie Ki Press meet images,EK Kahani Julie Ki Press meet phot
The conference saw the presence of Dj Sheizwood, Director Aziz Zee, Actor Amit Mehra and Actor Jimmy Sharma and lawyers Devendra Singh Khatana & legal advisor Dharmendra Kapoor. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Rakhi Sawant,Avadh Sharma,EK Kahani Julie Ki Press meet,EK Kahani Julie Ki,Amit Mehra,Aziz Zee,Jimmy Sharma,Devendra Singh Khatana,Dharmendra Kapoor,EK Kahani Julie Ki Press meet pics,EK Kahani Julie Ki Press meet images,EK Kahani Julie Ki Press meet phot
The conference saw the presence of Dj Sheizwood, Director Aziz Zee, Actor Amit Mehra and Actor Jimmy Sharma and lawyers Devendra Singh Khatana & legal advisor Dharmendra Kapoor. Credit: Varinder Chawla