1 of 5 Dhuruvangal Pathinaaru,Dhuruvangal Pathinaaru 75th Day Thanks Meet,Rahman,Gautham Menon,KE Gnanavel Raja,Ashwin Kumar,Prakash Vijayaraghavan,Pradheep,Sharath Kumar,Santhosh Krishna,Yashika Anand,Anjana Jayaprakash
Tamil movie Dhuruvangal Pathinaaru (D-16) 75th Day Thanks Meet event held at Chennai. Celebs like Rahman, Gautham Menon, KE Gnanavel Raja, Ashwin Kumar, Prakash Vijayaraghavan, Pradheep, Sharath Kumar, Santhosh Krishna, Yashika Anand, Anjana Jayaprakash, Vinod Varma, Kunal Kaushik, Karthikeyan, Praveen, Delhi Ganesh, Karthick Naren, Rajasekar Pandian, SM Sivakumar and others graced the event.
2 of 5 Dhuruvangal Pathinaaru,Dhuruvangal Pathinaaru 75th Day Thanks Meet,Rahman,Gautham Menon,KE Gnanavel Raja,Ashwin Kumar,Prakash Vijayaraghavan,Pradheep,Sharath Kumar,Santhosh Krishna,Yashika Anand,Anjana Jayaprakash
Tamil movie Dhuruvangal Pathinaaru (D-16) 75th Day Thanks Meet event held at Chennai. Celebs like Rahman, Gautham Menon, KE Gnanavel Raja, Ashwin Kumar, Prakash Vijayaraghavan, Pradheep, Sharath Kumar, Santhosh Krishna, Yashika Anand, Anjana Jayaprakash, Vinod Varma, Kunal Kaushik, Karthikeyan, Praveen, Delhi Ganesh, Karthick Naren, Rajasekar Pandian, SM Sivakumar and others graced the event.
Advertisement1
3 of 5 Dhuruvangal Pathinaaru,Dhuruvangal Pathinaaru 75th Day Thanks Meet,Rahman,Gautham Menon,KE Gnanavel Raja,Ashwin Kumar,Prakash Vijayaraghavan,Pradheep,Sharath Kumar,Santhosh Krishna,Yashika Anand,Anjana Jayaprakash
Tamil movie Dhuruvangal Pathinaaru (D-16) 75th Day Thanks Meet event held at Chennai. Celebs like Rahman, Gautham Menon, KE Gnanavel Raja, Ashwin Kumar, Prakash Vijayaraghavan, Pradheep, Sharath Kumar, Santhosh Krishna, Yashika Anand, Anjana Jayaprakash, Vinod Varma, Kunal Kaushik, Karthikeyan, Praveen, Delhi Ganesh, Karthick Naren, Rajasekar Pandian, SM Sivakumar and others graced the event.
4 of 5 Dhuruvangal Pathinaaru,Dhuruvangal Pathinaaru 75th Day Thanks Meet,Rahman,Gautham Menon,KE Gnanavel Raja,Ashwin Kumar,Prakash Vijayaraghavan,Pradheep,Sharath Kumar,Santhosh Krishna,Yashika Anand,Anjana Jayaprakash
Tamil movie Dhuruvangal Pathinaaru (D-16) 75th Day Thanks Meet event held at Chennai. Celebs like Rahman, Gautham Menon, KE Gnanavel Raja, Ashwin Kumar, Prakash Vijayaraghavan, Pradheep, Sharath Kumar, Santhosh Krishna, Yashika Anand, Anjana Jayaprakash, Vinod Varma, Kunal Kaushik, Karthikeyan, Praveen, Delhi Ganesh, Karthick Naren, Rajasekar Pandian, SM Sivakumar and others graced the event.
5 of 5 Dhuruvangal Pathinaaru,Dhuruvangal Pathinaaru 75th Day Thanks Meet,Rahman,Gautham Menon,KE Gnanavel Raja,Ashwin Kumar,Prakash Vijayaraghavan,Pradheep,Sharath Kumar,Santhosh Krishna,Yashika Anand,Anjana Jayaprakash
Tamil movie Dhuruvangal Pathinaaru (D-16) 75th Day Thanks Meet event held at Chennai. Celebs like Rahman, Gautham Menon, KE Gnanavel Raja, Ashwin Kumar, Prakash Vijayaraghavan, Pradheep, Sharath Kumar, Santhosh Krishna, Yashika Anand, Anjana Jayaprakash, Vinod Varma, Kunal Kaushik, Karthikeyan, Praveen, Delhi Ganesh, Karthick Naren, Rajasekar Pandian, SM Sivakumar and others graced the event.