October 30, 2017 11:05 IST

PM Narendra Modi attends Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane

1 of 5 Narendra Modi,PM Narendra Modi,Narendra Modi  at Dashamah,Narendra Modi attends Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane,Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane
PM Narendra Modi with Sri Shankara Bharati Mahaswamiji, peethadhipati, of Yadathore Sri Yoganandeshwara Saraswathi Math, Krishnarajanagar at Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane Credit: IANS
2 of 5 Narendra Modi,PM Narendra Modi,Narendra Modi  at Dashamah,Narendra Modi attends Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane,Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane
Prime Minister Narendra Modi with Sri Shankara Bharati Mahaswamiji, peethadhipati, of Yadathore Sri Yoganandeshwara Saraswathi Math, Krishnarajanagar at Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane. Credit: IANS
3 of 5 Narendra Modi,PM Narendra Modi,Narendra Modi  at Dashamah,Narendra Modi attends Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane,Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane
PM Narendra Modi with Sri Shankara Bharati Mahaswamiji, peethadhipati, of Yadathore Sri Yoganandeshwara Saraswathi Math, Krishnarajanagar at Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane in Bengaluru. Credit: IANS
4 of 5 Narendra Modi,PM Narendra Modi,Narendra Modi  at Dashamah,Narendra Modi attends Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane,Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane
Prime Minister Narendra Modi with Sri Shankara Bharati Mahaswamiji, peethadhipati, of Yadathore Sri Yoganandeshwara Saraswathi Math, Krishnarajanagar at Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane in Bengaluru on Oct 29, 2017. Credit: IANS
5 of 5 Narendra Modi,PM Narendra Modi,Narendra Modi  at Dashamah,Narendra Modi attends Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane,Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane
PM Modi at Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasamarpane. Credit: IANS