November 4, 2016 12:19 IST

Narain, Sanchita Shetty, Miya George at Rum Audio Launch

1 of 5 Narain,Sanchita Shetty,Miya George,Rum Audio Launch,Rum music Launch,Rum Audio Launch pics,Rum Audio Launch images,Rum Audio Launch photos,Rum Audio Launch stills,Rum Audio Launch pictures
Tamil movie Rum audio launch event held at Chennai. Celebs like Narain, Sanchita Shetty, Vivek, Miya George, Hrishikesh, Arjun Chidambaram, Amzath Khan, Anirudh Ravichander, Sai Bharath, Gayathri Raghuram, KE Gnanavel Raja, Jupiter Suresh, Madhan Karky, Aadhav Kannadasan and others graced the event.
2 of 5 Narain,Sanchita Shetty,Miya George,Rum Audio Launch,Rum music Launch,Rum Audio Launch pics,Rum Audio Launch images,Rum Audio Launch photos,Rum Audio Launch stills,Rum Audio Launch pictures
Tamil movie Rum audio launch event held at Chennai. Celebs like Narain, Sanchita Shetty, Vivek, Miya George, Hrishikesh, Arjun Chidambaram, Amzath Khan, Anirudh Ravichander, Sai Bharath, Gayathri Raghuram, KE Gnanavel Raja, Jupiter Suresh, Madhan Karky, Aadhav Kannadasan and others graced the event.
3 of 5 Narain,Sanchita Shetty,Miya George,Rum Audio Launch,Rum music Launch,Rum Audio Launch pics,Rum Audio Launch images,Rum Audio Launch photos,Rum Audio Launch stills,Rum Audio Launch pictures
Tamil movie Rum audio launch event held at Chennai. Celebs like Narain, Sanchita Shetty, Vivek, Miya George, Hrishikesh, Arjun Chidambaram, Amzath Khan, Anirudh Ravichander, Sai Bharath, Gayathri Raghuram, KE Gnanavel Raja, Jupiter Suresh, Madhan Karky, Aadhav Kannadasan and others graced the event.
4 of 5 Narain,Sanchita Shetty,Miya George,Rum Audio Launch,Rum music Launch,Rum Audio Launch pics,Rum Audio Launch images,Rum Audio Launch photos,Rum Audio Launch stills,Rum Audio Launch pictures
Tamil movie Rum audio launch event held at Chennai. Celebs like Narain, Sanchita Shetty, Vivek, Miya George, Hrishikesh, Arjun Chidambaram, Amzath Khan, Anirudh Ravichander, Sai Bharath, Gayathri Raghuram, KE Gnanavel Raja, Jupiter Suresh, Madhan Karky, Aadhav Kannadasan and others graced the event.
5 of 5 Narain,Sanchita Shetty,Miya George,Rum Audio Launch,Rum music Launch,Rum Audio Launch pics,Rum Audio Launch images,Rum Audio Launch photos,Rum Audio Launch stills,Rum Audio Launch pictures
Tamil movie Rum audio launch event held at Chennai. Celebs like Narain, Sanchita Shetty, Vivek, Miya George, Hrishikesh, Arjun Chidambaram, Amzath Khan, Anirudh Ravichander, Sai Bharath, Gayathri Raghuram, KE Gnanavel Raja, Jupiter Suresh, Madhan Karky, Aadhav Kannadasan and others graced the event.