January 30, 2017 14:36 IST

Mohan Babu, Manchu Manoj at Gunturodu audio launch

1 of 5 Mohan Babu,Manchu Manoj,Vishnu Manchu,Pragya Jaiswal,Surabhi,Gunturodu audio launch,Gunturodu,Gunturodu music launch,Gunturodu audio,Gunturodu music,Gunturodu audio launch pics,Gunturodu audio launch images,Gunturodu audio launch photos,Gunturodu audio la
Telugu movie Gunturodu audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Mohan Babu, Manchu Manoj, Vishnu Manchu, Pragya Jaiswal, Surabhi and others graced the event.
2 of 5 Mohan Babu,Manchu Manoj,Vishnu Manchu,Pragya Jaiswal,Surabhi,Gunturodu audio launch,Gunturodu,Gunturodu music launch,Gunturodu audio,Gunturodu music,Gunturodu audio launch pics,Gunturodu audio launch images,Gunturodu audio launch photos,Gunturodu audio la
Telugu movie Gunturodu audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Mohan Babu, Manchu Manoj, Vishnu Manchu, Pragya Jaiswal, Surabhi and others graced the event.
3 of 5 Mohan Babu,Manchu Manoj,Vishnu Manchu,Pragya Jaiswal,Surabhi,Gunturodu audio launch,Gunturodu,Gunturodu music launch,Gunturodu audio,Gunturodu music,Gunturodu audio launch pics,Gunturodu audio launch images,Gunturodu audio launch photos,Gunturodu audio la
Telugu movie Gunturodu audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Mohan Babu, Manchu Manoj, Vishnu Manchu, Pragya Jaiswal, Surabhi and others graced the event.
4 of 5 Mohan Babu,Manchu Manoj,Vishnu Manchu,Pragya Jaiswal,Surabhi,Gunturodu audio launch,Gunturodu,Gunturodu music launch,Gunturodu audio,Gunturodu music,Gunturodu audio launch pics,Gunturodu audio launch images,Gunturodu audio launch photos,Gunturodu audio la
Telugu movie Gunturodu audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Mohan Babu, Manchu Manoj, Vishnu Manchu, Pragya Jaiswal, Surabhi and others graced the event.
5 of 5 Mohan Babu,Manchu Manoj,Vishnu Manchu,Pragya Jaiswal,Surabhi,Gunturodu audio launch,Gunturodu,Gunturodu music launch,Gunturodu audio,Gunturodu music,Gunturodu audio launch pics,Gunturodu audio launch images,Gunturodu audio launch photos,Gunturodu audio la
Telugu movie Gunturodu audio launch event held at Hyderabad. Celebs like Mohan Babu, Manchu Manoj, Vishnu Manchu, Pragya Jaiswal, Surabhi and others graced the event.