1 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa
2 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa
Advertisement1
3 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa
4 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa
5 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa
6 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa
7 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa
8 of 8 Maruti Suzuki,Maruti Suzuki Baleno,Maruti Suzuki Baleno photos,Maruti Suzuki Baleno price,Maruti Suzuki Baleno specs,Maruti Suzuki Baleno India price,Maruti Suzuki Baleno colours,Maruti Suzuki Baleno interiors
Maruti Suzuki's new premium hatchback Baleno, a global model made its India debut on 26 October. Credit: Nexa