1 of 4 Puthiya Niyamam,Puthiya Niyamam posters,Puthiya Niyamam mammootty,mammootty nayantara film,nayantara Puthiya Niyamam,AK Sajan Puthiya Niyamam
'Puthiya Niyamam' is set to hit the theatres on 15 January. Credit: Puthiya Niyamam/Facebook
2 of 4 Puthiya Niyamam,Puthiya Niyamam posters,Puthiya Niyamam mammootty,mammootty nayantara film,nayantara Puthiya Niyamam,AK Sajan Puthiya Niyamam
'Puthiya Niyamam' is set to hit the theatres on 15 January. Credit: Puthiya Niyamam/Facebook
Advertisement1
3 of 4 Puthiya Niyamam,Puthiya Niyamam posters,Puthiya Niyamam mammootty,mammootty nayantara film,nayantara Puthiya Niyamam,AK Sajan Puthiya Niyamam
'Puthiya Niyamam' is set to hit the theatres on 15 January. Credit: Puthiya Niyamam/Facebook
4 of 4 Puthiya Niyamam,Puthiya Niyamam posters,Puthiya Niyamam mammootty,mammootty nayantara film,nayantara Puthiya Niyamam,AK Sajan Puthiya Niyamam
'Puthiya Niyamam' is set to hit the theatres on 15 January. Credit: Puthiya Niyamam/Facebook