November 4, 2017 13:30 IST

Jayam Ravi launches Yemaali Movie Teaser

1 of 5 Jayam Ravi. Sam Jones,Sam D Raj,VZ Durai,Yemaali Movie Teaser,Yemaali Teaser,Yemaali Teaser launch,Yemaali Teaser launch pics,Yemaali Teaser launch images,Yemaali Teaser launch stills,Yemaali Teaser launch pictures,Yemaali Teaser launch photos
Yemaali teaser launched by Jayam Ravi. Celebs like Sam Jones, Sam D Raj, VZ Durai were present at the event.
2 of 5 Jayam Ravi. Sam Jones,Sam D Raj,VZ Durai,Yemaali Movie Teaser,Yemaali Teaser,Yemaali Teaser launch,Yemaali Teaser launch pics,Yemaali Teaser launch images,Yemaali Teaser launch stills,Yemaali Teaser launch pictures,Yemaali Teaser launch photos
Tamil movie Yemaali teaser launched by Jayam Ravi. Celebs like Sam Jones, Sam D Raj, VZ Durai were present at the event.
3 of 5 Jayam Ravi. Sam Jones,Sam D Raj,VZ Durai,Yemaali Movie Teaser,Yemaali Teaser,Yemaali Teaser launch,Yemaali Teaser launch pics,Yemaali Teaser launch images,Yemaali Teaser launch stills,Yemaali Teaser launch pictures,Yemaali Teaser launch photos
Jayam Ravi, Sam Jones at Yemaali movie teaser launch.
4 of 5 Jayam Ravi. Sam Jones,Sam D Raj,VZ Durai,Yemaali Movie Teaser,Yemaali Teaser,Yemaali Teaser launch,Yemaali Teaser launch pics,Yemaali Teaser launch images,Yemaali Teaser launch stills,Yemaali Teaser launch pictures,Yemaali Teaser launch photos
Actor Jayam Ravi launches Yemaali Movie Teaser.
5 of 5 Jayam Ravi. Sam Jones,Sam D Raj,VZ Durai,Yemaali Movie Teaser,Yemaali Teaser,Yemaali Teaser launch,Yemaali Teaser launch pics,Yemaali Teaser launch images,Yemaali Teaser launch stills,Yemaali Teaser launch pictures,Yemaali Teaser launch photos
Sam D Raj, Jayam Ravi, Sam Jones at Yemaali movie teaser launch.